image

Проекти

Банков офис на ОББ, гр. Тетевен

Инсталации: Вътрешни електроинсталации

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Берковица

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Оряхово

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Жилищна сграда кв. Горубляне, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации HH, външно ел. захранване, видеонаблюдение, мълниезащита, алейно осветление, СОТ - проектиране и изпълнение

Възложител: Частно лице


Жилищна сграда, кв. Бистрица

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации HH, външно ел. захранване, видеонаблюдение, мълниезащита, алейно осветление, СОТ - проектиране и изпълнение

Възложител: Частно лице


Рекламно съоръжение на ул. Околовръстен път, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Исперих

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации

Възложител: "БОРА" ЕООД


Трифамилна жилищна сграда във в.з. Бункера, гр. София

Инсталации: Проектиране и изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Административна сграда за звукозаписни студиа

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, СОТ, пожароизвестителни инсталации, системи за контрол на достъпа, CCTV, системи за запис, известителна система за събития

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


Апартамент в жк Стрелбище, гр. София

Инсталации: Проект за реконструкция на вътрешни ел. инсталации и изпълнение

Възложител: Частно лице


Промяна предназначението на магазин в кафе-аперитив

Инсталации: Реконструкции на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн Д" ЕООД


Магазин 1, жк Дианабад, гр. София

Инсталации: Доставка на материали и изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПОЛИД" ООД


Рекламно - информационен елемент, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Банков офис на ОББ, жк Дружба 1, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата на гр. Севлиево

Инсталации: Работни проекти за вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване

Възложител: "Доми 97" ООД


Автокомплекс, гр. Плевен

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ЕМКО - Е” ООД


Ремонт на машинно помещение и обособяване на сървърно помещение в сградта на НЦОЗА

Инсталации: Изпълнение на вътрешни ел. инсталации, ОВК, ремонтни дейности

Възложител: Национален център за обществено здраве и анализи


Административно - търговски комплекс София Тауърс, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Нивел" ООД


Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Омуртаг

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел инсталации и КИПиА / SCADA

Възложител: "Аквапартньор“ ЕООД


Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Трън

Инсталации: Идеен проект за ел. захранване на съоръжения в ПСОВ и вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Съществуваща фурна, с. Долна Диканя

Инсталации: Доставка на оборудване и ел.материали

Възложител: "МАСАЛА" ООД


Разделяне на апартамент на два отделни апартамента, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Архитектурна група Казаков“ ЕООД


Банков офис на ОББ в гр.Бяла Слатина

Инсталации: Проект за главно разпределително табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Слънчева електроцентрала в с. Александрово

Инсталации: Мълниезащитна и заземителна инсталации

Възложител: „Солар Дивелъпмънт“ ООД


Инженерна инфраструктура и реконструкция на улично осветление на с. Доброславци

Инсталации: Външно ел. захранване на ПС и улично осветление

Възложител: „Аквапартньор“ ЕООД


Жилищна сграда с магазини, кафене, ателиета и подземни гаражи в жк Люлин 1, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване и преоборудване в трансформаторен пост

Възложител: "КАМИ-1" ООД


Банков филиал на "Уникредит Булбанк" АД, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Уникредит Булбанк" АД


Канализация и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на селата Тракиеца и Текето, общ. Хасково

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване

Възложител: „Аквапартньор“ ЕООД


Жилищни сгради в жк Хаджи Димитър, гр.София

Инсталации: Външно ел.захранване и нов МКТП 20/0,4 kV

Възложител: „МИГ 23“ ЕООД


Реконструкция на Хотел - ресторант "Острец", гр.Априлци

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Омпроект“ ЕООД