image

Инженерна инфраструктура и реконструкция на улично осветление на с. Доброславци

Идеен проект за инженерна инфраструктура и реконструкция на улично осветление на с. Доброславци, Столична община, обл. София
 • Възложител:
  „Аквапартньор“ ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване на ПС и улично осветление
 • Дата на завършване:
  12.2008
 • РЗП:
  1 000дка