image

За нас

Електро Проект България ЕООД е фирма с основна дейност проектиране и изграждане на електрически инсталации. Фирмата предлага инженеринг, включващ консултиране, проектиране, доставка и монтаж на електроматериали. Екипът от професионалисти на фирмата работи успешно повече от 15 години в областта на електроинженеринга и въвеждане в eксплоатация на електрическите системи.Благодарение на дългогодишния си опит всеки клиент, обърнал се към Електро Проект България ЕООД, може да разчита на коректно и надеждно партньорство, с богат опит в проектирането по част Електротехническа. Основни направления в работата на фирмата са:

  • Проектиране и изпълнение на електрически инсталации в жилищни, административни, обществени и промишлени сгради;
  • Проектиране и изграждане по част Електротехническа и КИПиА на помпени и пречиствателни станции;
  • Проектиране, изграждане и узаконяване на външно електрозахранване (кабели СрН, кабели НН и трафопостове);
  • Проектиране на улични осветителни уредби;
  • Изготвяне на проекти за реконструкция на електропроводи НН и СрН;
  • Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи;

Централният офис на фирма Електро Проект България ЕООД е позициониран в гр. София, а проекти на фирмата се реализират на територията на цялата страна. Свидетелство за качественото и надеждно изпълнение на проектите на фирмата са референциите и дългогодишните партньорски отношения с редица водещи фирми, както в България, така и в чужбина.