image

Банков офис на ОББ, гр. Берковица

Изготвяне на проект за елекрическо табло към офис на ОББ, находящ се в гр. Берковица.
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Ел. табло