image

Фотоволтаични ел. централи, гр. Ямбол

Доставка на ел. оборудване и консултантски услуги за изграждане на бетонни комплектни трафопостове, както и възлова станция за два броя фотоволтаични електроцентрали с мощност от по 5 000kWp, находящи се в землището на гр. Ямбол
 • Възложител:
  "Ен Джи Технолоджи" ЕООД
 • Инсталации:
  Доставка на ел. оборудване и консултантски услуги
 • Дата на завършване:
  08.2012
 • РЗП:
  220 000m2