image

Рекламно - информационен елемент, гр. София

Рекламно - информационен елемент тип "билборд", разположен на ъгъла на бул. Цариградско шосе и ул. Алфред Нобел, гр. София; Подобект: Външно електрическо захранване
  • Възложител:
    "Джей Си Деко България" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    12.2012