image

Банков офис на ОББ, гр. Оряхово

Изготвяне на проект за електрическо табло на офис на ОББ, находящ се в гр. Оряхово
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Ел. табло