image

Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата на гр. Севлиево

Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата на гр. Севлиево; Подобекти: Новопроектирана канализационна помпена станция "Юг" и тласкател в жилищна зона Юг, гр. Севлиево, обл. Габрово; Новопроектирана канализационна помпена станция "Изток" в УПИ II, кв. 79 и тласкател в Източна промишлена зона, гр. Севлиево, обл. Габрово; Новопроектирана канализационна помпена станция "Север" в УПИ II, кв. 79 и тласкател в кв. Балабанца, гр. Севлиево, обл. Габрово
  • Възложител:
    "Доми 97" ООД
  • Инсталации:
    Работни проекти за вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    11.2012