image

Фотоволтаична електроцентрала с. Стряма, обл. Пловдив

Доставка и монтаж на инверторна инсталация и кабели НН на АС страна към фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 630kWp в УПИ XXIX-250, кв. 105, с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив
  • Възложител:
    "Ра-Сол България" ЕООД
  • Инсталации:
    Доставка и изпълнение на инверторна станция
  • Дата на завършване:
    10.2011