image

Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Исперих

"Инженеринг за разширение и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Исперих"
 • Възложител:
  "БОРА" ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  12.2014
 • РЗП:
  23 950m2