image

Банков офис на ОББ, гр. Тетевен

Изготвяне на проект за изграждане на вътрешни електроинсталации към банков офис на ОББ, находящ се в гр. Тетевен.
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Вътрешни електроинсталации