image

Рекламно съоръжение на ул. Околовръстен път, гр. София

Рекламно съоръжение 1200/400 см, разположено в ПИ 68134.4354.625, ул. Околовръстен път, р-н Люлин, гр. София
  • Възложител:
    "Джей Си Деко България" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    12.2015