image

Административна сграда за звукозаписни студиа

Административна сграда за звукозаписни студиа в УПИ I - за обществено и делово обслужване и подземни гаражи, кв. 1166, м. Подуяне - Център, гр. София
 • Възложител:
  "Студио АРХЕ" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации, СОТ, пожароизвестителни инсталации, системи за контрол на достъпа, CCTV, системи за запис, известителна система за събития
 • Дата на завършване:
  12.2014
 • РЗП:
  1 300m2