image

Банков офис на ОББ, жк Дружба 1, гр. София

Банков офис на ОББ, находящ се на ул. 5006 No2, жк Дружба 1, гр. София; Подобект: Заснемане на ГРТ и Тавр и подмяната им с нови табла
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Ел. табло
  • Дата на завършване:
    12.2012