image

Банков офис на ОББ в гр.Бяла Слатина

Заснемане на главно разпределително табло в банков офис на ОББ, гр. Бяла Слатина, обл. Враца
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Проект за главно разпределително табло
  • Дата на завършване:
    12.2009