image

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Омуртаг

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Омуртаг, обл. Търговище
 • Възложител:
  "Аквапартньор“ ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел инсталации и КИПиА / SCADA
 • Дата на завършване:
  12.2010
 • РЗП:
  12 800m2