image

Административно - търговски комплекс София Тауърс, гр. София

Административно - търговски комплекс в УПИ I, кв. 2, м. Дианабад, гр. София (Софарма Тауърс); Подобект: Сграда А - етажи 12, 13 и 14
 • Възложител:
  "Нивел" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  12.2011
 • РЗП:
  2 200m2