image

Жилищна сграда с магазини, кафене, ателиета и подземни гаражи в жк Люлин 1, гр. София

Жилищна сграда с магазини, кафене, ателиета и подземни гаражи в жк Люлин 1, кв. 69А, УПИ II-2450, 2451, гр. София
  • Възложител:
    "КАМИ-1" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и преоборудване в трансформаторен пост
  • Дата на завършване:
    11.2008