image

Комплекс от нулево енергийни жилищни сгради, гр. Пловдив

Комплекс от три нулево енергийни жилищни сгради в УПИ - 102033 за жилищно застрояване, стар идентификатор No 102033, идентичен с поземлен имот с идентификатор 56784.382.33, местност кв. Беломорски, район Южен, гр. Пловдив
 • Възложител:
  "Студио АРХЕ" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  11.2011
 • РЗП:
  750m2