image

Канализация и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на селата Тракиеца и Текето, общ. Хасково

Работен проект за канализация и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на селата Тракиеца и Текето, общ. Хасково
 • Възложител:
  „Аквапартньор“ ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване
 • Дата на завършване:
  12.2007
 • РЗП:
  1100m2