image

Завършени проекти

Рекламно - информационен елемент, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Банков офис на ОББ, жк Дружба 1, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата на гр. Севлиево

Инсталации: Работни проекти за вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване

Възложител: "Доми 97" ООД


Банков офис на ОББ, жк Средец, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Складова база с офис, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Вийом" ЕООД


Хотелски комплекс с минерална вода "Каменград", гр. Панагюрище

Инсталации: Вътрешни електрически и КИПиА инсталации на нова помпена станция

Възложител: "Интегрирани водни проекти" ООД


Пречиствателна станция за отпадни води и улична канализационна мрежа в гр. Карнобат

Инсталации: Идеен проект за ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Фотоволтаични ел. централи, гр. Ямбол

Инсталации: Доставка на ел. оборудване и консултантски услуги

Възложител: "Ен Джи Технолоджи" ЕООД


Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Долна баня

Инсталации: Идеен проект за ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Фотоволтаична електроцентрала в гр. Смядово

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "ЕМ БГ" ЕООД


Клон на "Банка ДСК" ЕАД, гр. Гълъбово

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ЮДЖИЙН КОНСУЛТ" ООД


Посолството на Република България в гр. Лондон, Великобритания

Инсталации: Реконструкция на вътрешните ел. инсталации на сградата

Възложител: "Дизайн Д" ЕООД


Монтаж на инсталация за дървени пелети и освежителен ремонт в стопанска сграда, с. Ковачевци

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Пелети 7" ООД


Завод за хартия на фирма "Костенец - ХХИ" АД, гр. Костенец

Инсталации: Реконструкция на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн Д" ЕООД


Протоколи от измервания, гр. Ихтиман

Инсталации: Протоколи от сертифицирана лаборатория

Възложител: Община Ихтиман


Жилищна сграда в с. Дрен

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Апартамент в жк Лозенец, гр. София

Инсталации: Проектиране и изпълнение на вътрешните ел. инсталации, съгласно интериорния дизайн и изпълнение на ефектно осветление

Възложител: Частен инвеститор


Преустройство и обединяване на магазини в Търговски център, гр. София

Инсталации: Проект за пожарна безопасност

Възложител: "Файър Тех Инженеринг" ЕООД


Детски кът в помещение под наем в "Сердика Център", гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Стивън Джордж Интернешънъл - България" ООД


Стоматологичен център и еднофамилна пасивна жилищна сграда, Струмица, Република Македония

Инсталации: Вътрешни инсталации

Възложител: 'Студио АРХЕ" ЕООД


Производствена и складова сграда (пристройка), гр. Перник

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, СОТ, CCTV, пожароизвестителни системи

Възложител: "ИМОЦИОН" ООД


Пасивна жилищна сграда - Делта Хил

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, СОТ, CCTV, пожароизвестителни системи, система DALI за осветлението

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД