image

Завършени проекти

Банков офис на ОББ, гр. Тетевен

Инсталации: Вътрешни електроинсталации

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Берковица

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Оряхово

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Къща за гости, с. Чавдар

Инсталации: Вътрешни електроинсталации

Възложител: "СС Студио арх. Спас Смиленов" ЕООД


Жилищна сграда на фирма "ИКЕН НАРА" ЕООД

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "ИКЕН НАРА" ЕООД