image

Завършени проекти

Автокомплекс, гр. Плевен

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ЕМКО - Е” ООД


Ремонт на машинно помещение и обособяване на сървърно помещение в сградта на НЦОЗА

Инсталации: Изпълнение на вътрешни ел. инсталации, ОВК, ремонтни дейности

Възложител: Национален център за обществено здраве и анализи


Административно - търговски комплекс София Тауърс, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Нивел" ООД


Осем етажна жилищна сграда с офиси, магазини, ресторант, SPA, апартаментен хотел и подземни гаражи, гр. София

Инсталации: Изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Лозенец Инвестмънт Груп" ООД


Офис - сграда с магазини и подземни гаражи, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, пожароизвестителни инсталации, CCTV, контрол на достъпа, външно ел. захранване

Възложител: "Енерджи Пойнт" ЕООД


Складово хале за прозоречни профили и аксесоари, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и пожароизвестителни инсталации

Възложител: АЛ-ПЛАСТ ЕООД


Банков офис на ОББ, гр. Априлци

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Комплекс от нулево енергийни жилищни сгради, гр. Пловдив

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


Помещение на ул. Велчо Атанасов 50, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: Частно лице


Фотоволтаична електроцентрала, с. Снежина, обл. Варна

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "ЕМ БГ" ЕООД


Фотоволтаична електроцентрала с. Стряма, обл. Пловдив

Инсталации: Доставка и изпълнение на инверторна станция

Възложител: "Ра-Сол България" ЕООД


Еднофамилни жилищни сгради, с. Хераково, обл. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Архитектурна група Казаков" ЕООД


Две еднофамилни жилищни сгради, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


Едноетажна надстройка към жилищна сграда, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, СОТ и пожароизвестителни инсталации

Възложител: Частно лице


Пречиствателна станция за отпадни води на с. Тополово

Инсталации: Идеен проект за ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Пристройка и надстройка към сграда - кв. Симеоново, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: Частно лице


Търговски обект в сградата на Софарма Бизнес Tауърс, гр. София

Инсталации: Проектиране и изпълнение на вътрешните ел. инсталации

Възложител: "Буктрейдинг" ООД


Сграда на Народното събрание на Република България - пл. Княз Александър I No1

Инсталации: Идеен проект за реконструкция на вътрешните ел. инсталации

Възложител: "ТОБО" ООД


Базов склад и цех за рязане на хартия, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "МЕТОДИЕВ ЕЛЕКТРО ГРУП" ЕООД


Офиси и складове на фирма "ЛЕО ЕКСПРЕС" ЕООД

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "МЕТОДИЕВ ЕЛЕКТРО ГРУП" ЕООД


Прожектори за фасадно осветление, гр. София

Инсталации: Изпълнение на ел. инсталации

Възложител: "Етажна собственост бул. Александър Малинов No51"


Увеличаване електрическата мощност на Магазин No2, р-н Студентски, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "НЮАНС ДИЗАЙН" ООД


Фотоволтаична централа, с. Славщица, общ. Угърчин, обл. Ловеч

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Итърнал Енерджи" ООД


Кафе - аперитив в р-н Възраждане, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "ГОООЛ!" ЕООД


Многофункционална сграда с трафопост и подземни гаражи, кв. Овча купел, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ-АРХ" ООД


Еднофамилна жилищна сграда в с. Победа, обл. Добрич

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ-АРХ" ООД


Еднофамилна жилищна сграда в общ. Щарнберг, провинция Бавария, Германия

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


Център за обаждания в МОЛ Сердика, гр. София

Инсталации: Пожароизвестителна инсталация в двоен под

Възложител: "Файър Тех Инженеринг" ЕООД


Преустройство на жилищна сграда в детска градина

Инсталации: Евакуационно осветлени

Възложител: "ЕКОФОРУМ" ООД


Увеличаване мощността на офис, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Фивекс Прожект" ЕООД