image

Завършени проекти

Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Исперих

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации

Възложител: "БОРА" ЕООД


Трифамилна жилищна сграда във в.з. Бункера, гр. София

Инсталации: Проектиране и изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Административна сграда за звукозаписни студиа

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, СОТ, пожароизвестителни инсталации, системи за контрол на достъпа, CCTV, системи за запис, известителна система за събития

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


Преработка на вътрешните ел. инсталации по време на строителство на Жилищна група етапно строителство

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, пожароизвестителни инсталации

Възложител: "Транслог резиденшъл" АД


Реконструкция на електрически инсталации в ресторант "Форум", гр. София

Инсталации: Доставка на материали и изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Лаура Кетъринг" ЕООД


Рекламно съоръжение на ъгъла на бул. Околовръстен път и ул. Йордан Бакалов - Стубел, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Производствена и складова сграда, гр. Лясковец

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ДММ Дизайн" ЕООД


Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, гр. Правец

Инсталации: Идеен проект за електрически инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Електрически силови инсталации в сградата на Българска агенция по безопасност на храните

Инсталации: Изготвяне на проект и изпълнение на реконструкция на вътрешни ел. инсталации и табла

Възложител: Българска агенция по безопасност на храните


Преместваем обект в район Младост, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ИНП" ЕООД


Бунгало "А", гр. Самоков

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ИНП" ЕООД


Покрит басейн в гр. Самоков

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ИНП" ЕООД


Разширение на банков клон Цар Борис III на ОББ, гр. София

Инсталации: Реконструкция на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Корекция на коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Доми 97" ООД


Преместваеми съоръжения за обществено ползване, с. Челопеч

Инсталации: Външно ел. захранване и вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ДММ Дизайн" ЕООД


Рекламно съоръжение, р-н Триадица, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Преработка на фотоволтаични електроцентрали, с. Скалско

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Солар Ентърпрайз" ООД


Реконструкция на ПСОВ гр.Габрово

Инсталации: Ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации

Възложител: "БОРА" ЕООД


Регионално депо "Братово - Запад" и площадкова инфраструктура, гр. Бургас

Инсталации: Външно ел. захранване на готово съоръжение

Възложител: "Доми 97" ООД


Офиси на фирма "Неврон" ООД, гр. София

Инсталации: Доставка на материали и изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Неврон" ООД


Прeчиствателна станция за отпадни води, гр. Пещера

Инсталации: Външно ел. захранване, захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Аквапартньор" ЕООД


"Помещения със самостоятелен вход в административна сграда", р-н Възраждане, гр. София

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


"Загорка" АД, гр. Стара Загора

Инсталации: Система за мониторинг и управление

Възложител: "Шнайдер Електрик България" ЕООД


Хижа "Пряслопа"

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Джеста 1" ООД


Пречиствателна станция за отпадни води на град Созопол

Инсталации: Ел. захранване на съоръжения в ПСОВ и вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Бора" ЕООД


Апартамент в кв. Божурище, гр. София

Инсталации: Проект за реконструкция на вътрешни ел. инсталации, СОТ, CCTV и изпълнение

Възложител: Частно лице


Рекламни елементи, район Слатина, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Трети етаж на жилищна сграда, с. Казичене

Инсталации: Ел. табло

Възложител: Частно лице


Банков офис на ОББ, гр. Лом

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Русе

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Апартамент в жк Гоце Делчев, гр. София

Инсталации: Проект за реконструкция на вътрешни ел. инсталации и изпълнение

Възложител: Частно лице