image

Завършени проекти

Разделяне на апартамент на два отделни апартамента, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Архитектурна група Казаков“ ЕООД


Банков офис на ОББ в гр.Бяла Слатина

Инсталации: Проект за главно разпределително табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Слънчева електроцентрала в с. Александрово

Инсталации: Мълниезащитна и заземителна инсталации

Възложител: „Солар Дивелъпмънт“ ООД


Помпена станция в с. Кривина

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и КИПиА за ПС битови води и ПС дъждовни води

Възложител: „Аквапартньор“ ЕООД


Жилищна сграда в село Саранци

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „ИБТ” ООД


Сграда "Двузално кино" и пристройка към него за "Търговски комплекс", гр. Кубрат

Инсталации: Пожароизвестителна инсталация

Възложител: "ПЛОТ-АРХ" ООД


Магазин "Yves Rocher" в "Сердика Център", гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ-АРХ" ООД


Магазини за промишлени стоки, гр. Добрич

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „ПЛОТ - АРХ" ООД


Фотоволтаична електроцентрала гр. Бяла

Инсталации: Външно ел. захранване и оборудване на ТП 20/0,4 kV

Възложител: "ДОВЕ - ВОЛТ" ЕООД


Kнижарница "Booktrading" в МОЛ "Сердика Център София", гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Архитектурна група Казаков" ЕООД


Нов дизелов генератор и захранващи линии до ново ел. табло, гр. София

Инсталации: Дизел генератор и захранващи кабели НН

Възложител: "МИГ 23" ЕООД


Пречиствателна станция за отпадни води с. Сребърна

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и захранване на съоръжения

Възложител: „ДОМИ 97“ ООД


Многофункционална жилищна сграда, м. Дианабад, гр. София

Инсталации: БКТП 2x800kVA 20 / 0,4kV

Възложител: „МИГ 23“ ЕООД


Рехабилитация на обществени зелени площи и реконструкция на площад в с. Гроздево

Инсталации: Алейно и парково осветление

Възложител: "ПЛОТ-АРХ" ООД


Фотоволтаична електроцентрала с. Княжевско

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации, и МКТП 20/0,4 kV

Възложител: "AC Солар 01" ЕООД


Фотоволтаична електроцентрала 68kW в с. Ново Кономлади

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации, и МКТП 20/0,4 kV

Възложител: Частно лице


Обединено детско заведение 50, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "БАУ И КО" ООД


Офиси, складова база и КПП, кв. Филиповци, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, ПИ, CCTV, СОТ

Възложител: "Дизайн - Д" ЕООД


Параклис "Св.Екатерина", гр.София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване

Възложител: "Архитектурна група Казаков"ЕООД


Фотоволтаична електроцентрала, с. Тамарино

Инсталации: MКТП 100 kVA 20/0,4 kV

Възложител: "Данов Еко" ЕООД


РИУ Правец Ризорт

Инсталации: Структурни кабелни системи, CCTV, озвучителна и оповестителна инсталаци и видеонаблюдение

Възложител: “Телелинк“ АД


Вaканционно селище за селски туризъм, с. Шипочaне

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, алейно осветление и външно ел. захранване

Възложител: „НТ ПРОЕКТ” ЕООД


Двуетажна жилищна сграда с. Врата, област Пловдив

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Методиев Електро Груп” ЕООД


Банков офис на ОББ, гр. Перник

Инсталации: Проект за главно разпределително табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Осем етажна сграда с офиси, магазини, ресторант, SPA, апартаментен хотел и подземени гаражи, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, ПИ, CCTV, Контрол на достъпа, Външно ел. захранване с двоен шахтов ТП

Възложител: "Архитектурна група Казаков" ЕООД


Преустройство на магазини и апартаменти в офис, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Архитектурна група Казаков“ ЕООД


Вътрешно преустройство на офис сграда, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ" ЕАД


Жилищна сграда с гаражи, гр. Плевен

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ЕМКО-Е" ООД


Целодневна детска градина, с. Алцек

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД


Жилищен комплекс "Бистрица Хилс"

Инсталации: Външно ел. захранване, възлова станция и закабеляване на ВЕЛ

Възложител: "Енерджи Пойнт" ЕООД


Складова сграда в м. Казичене - Промишлена зона - Север, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и пожароизвестителна инсталация

Възложител: "Дизайн - Д" ЕООД


Сграда на Народно събрание на Република България - пл. Княз Ал. Батенберг Nо1

Инсталации: Евакуационно осветление на общите коридори

Възложител: "Протех" АД


Сграда на Народно събрание на Република България - пл. Княз Ал. Батенберг Nо2

Инсталации: Евакуационно осветление на общите коридори

Възложител: "Протех" АД


Офис 405 - жк Младост 1А, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ЕЛ - КАМ" ЕООД