image

Завършени проекти

Канализация и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на селата Тракиеца и Текето, общ. Хасково

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване

Възложител: „Аквапартньор“ ЕООД


Жилищни сгради в жк Хаджи Димитър, гр.София

Инсталации: Външно ел.захранване и нов МКТП 20/0,4 kV

Възложител: „МИГ 23“ ЕООД


Реконструкция на Хотел - ресторант "Острец", гр.Априлци

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Омпроект“ ЕООД


Mногофункционална сграда “Vertigo tower”, гр. София

Инсталации: СОТ, пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа

Възложител: „Протех“АД


Многофункционален търговско-административен комплекс „PARK TOWER”, гр. София

Инсталации: СОТ, системи за пожароизвестяване, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа

Възложител: „Протех“АД


Фабрика за преработка и пакетиране на орехоплодни, с.Лозен

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „МИГ 23“ ЕООД


Жилищен комплекс за сезонно обитаване, с. Топола

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „ИНТЕРЛИНК БГ“ ООД


Жилищна сграда, гр. София

Инсталации: МКТП 800kVA 20 / 0,4kV

Възложител: "МИГ 23“ ЕООД


Жилищна сграда в м.Манастирски ливади - Запад, гр.София

Инсталации: МКТП 800kVA 20 / 0,4kV

Възложител: "МИГ 23“ ЕООД


Инженерна инфраструктура с локална помпена станция и реконструкция на уличното осветление на кв.Требич

Инсталации: Външно ел.захранване на помпена станция и улично осветление

Възложител: „Аквапартньор“ ЕООД


Офис сграда и складова база, гр.София

Инсталации: Метален комплектен трансформаторен пост (МКТП)

Възложител: "МИГ 23“ ЕООД


Месо преработвателно предприятие със хладилна база на фирма "Щерн & Ко" ЕООД

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване

Възложител: „Щерн & Ко” ЕООД


Жилищна сграда с подземни гаражи на две нива, магазини, клуб - ресторант и МКТП, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД


ЦЕХ 2 - "Монбат" АД, гр.Монтана

Инсталации: Табло КИПиА

Възложител: "Аквапартньор“ ЕООД


Преработка на масивна сграда с ресторант - механа в с. Кладница

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД


ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене

Инсталации: Външно ел.захранване на помпена станция и улично осветление

Възложител: "Аквапартньор“ ЕООД


Къща за настаняване на гости в с.Голяма Желязна

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД


Работен проект "Преустройство на общежитие в жилищен блок", гр.София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД