image

Завършени проекти

Жилищна сграда кв. Горубляне, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации HH, външно ел. захранване, видеонаблюдение, мълниезащита, алейно осветление, СОТ - проектиране и изпълнение

Възложител: Частно лице


Жилищна сграда, кв. Бистрица

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации HH, външно ел. захранване, видеонаблюдение, мълниезащита, алейно осветление, СОТ - проектиране и изпълнение

Възложител: Частно лице


Рекламно съоръжение на ул. Околовръстен път, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Вилна сграда в р-н Овча купел, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Ареа - Ин" ЕООД


"Мандра Драгана", с. Драгана, обл. Ловеч

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, видеонаблюдение, СОТ

Възложител: "Дизайн Д" ЕООД


Рекламно съоръжение р-н Люлин, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД


Банков офис на ОББ, гр. Лом

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


"Къща за гости" в местност Лаката, с. Батулия

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "СС студио арх. Спас Смиленов" ЕООД


"Храма на Фортуна" в Археологически резерват "УЛПИЯ ЕСКУС", обл. Плевен

Инсталации: Идеен проект и количествена сметка за ел. инсталации за осветление, мълниезащита и видеонаблюдение

Възложител: "Вийом" ЕООД


Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Созопол

Инсталации: Доставка и изпълнение на ел. инсталации

Възложител: "Аквасист Контрол" ЕООД


МБАЛ гр. Гълъбово

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Ен Джи Технолоджи" ООД


Къща за гости "Слънчеви ливади"

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, системи за пожароизвестяване, СОТ

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


Промяна на предназначението на съществуващ обект

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн Д" ЕООД


Еднофамилна жилищна сграда, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Ареа - Ин" ЕООД


Мандра "Кондов Екопродукция" ЕООД, с. Старо село

Инсталации: Ел. инсталации и КИПиА инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Интериорен проект за магазин "Бра Клиник", гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Асиметрик" ООД


Преработка на проект за вътрешни ел. инсталации и системи за пожароизвестяване

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, системи за пожароизвестяване

Възложител: "Транслог" АД


Еднофамилен апартамент, гр. София

Инсталации: Проект за реконструкция на вътрешните ел. инсталации и изпълнение

Възложител: Частно лице


Електроинсталации към апартамент, р-н Оборище, гр. София

Инсталации: Ел. табло

Възложител: "Амбицио" ЕООД


ВиК мрежа и ПСОВ, гр. Оряхово

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Жилищна сграда на фирма "ИКЕН НАРА" ЕООД

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Арх Вижън Студио" ЕООД


"Стъкларски заводи Дружба", гр. София

Инсталации: Система за енергиен мениджмънт

Възложител: "Шнайдер Електрик" ЕООД


Канализационна мрежа и пречиствателна станция, с. Дрен

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "БОРА" ЕООД


Банков офис на ОББ, гр. Разград

Инсталации: Демонтаж на съществуващи ел. табла, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Рекламно съоръжение в жк Люлин, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Джей Си Деко България" ЕООД