image

Завършени проекти

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Омуртаг

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел инсталации и КИПиА / SCADA

Възложител: "Аквапартньор“ ЕООД


Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Трън

Инсталации: Идеен проект за ел. захранване на съоръжения в ПСОВ и вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Съществуваща фурна, с. Долна Диканя

Инсталации: Доставка на оборудване и ел.материали

Възложител: "МАСАЛА" ООД


Жилищна сграда във в.з. Малинова долина, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, сградна автоматизация и CCTV

Възложител: Частно лице


ВЕЦ “Девин”

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Енерджи Поинт“ ЕООД


Административна сграда, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн-Д” ЕООД


Еднофамилна жилищна сграда "Water House", гр. Благоевград

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


БАНКА ДСК ЕАД, гр. Стамболийски

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: “Юджийн Консулт” ООД


Учебен комплекс "Проф. Иван Апостолов", гр.София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ИБТ” ООД


Фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Чирпан - 2

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV

Възложител: "Марвел 2010" ООД


Фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Чирпан

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV

Възложител: "ПЕРСОЛ" ООД


Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Голец

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV

Възложител: "ДЖОРДЖО КОМЕРС" ЕООД


Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Методиев Електро Груп” ЕООД


Еднофамилна жилищна сграда "Екатерина", гр. Благоевград

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "СТУДИО АРХЕ" ЕООД


Фотоволтаична електроцентрала, с. Белиш

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV

Възложител: "Монди Ел" ЕООД


Еднофамилна жилищна сграда, с. Драгана

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн - Д” ЕООД


Жилищна сграда, гр. Костинброд

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Еднофамилни жилищни сгради, тип "Джемини - 2", гр. Велико Търново

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: “ГЛОУБ ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД


Еднофамилни жилищни сгради, тип "Джемини - 1", гр. Велико Търново

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ГЛОУБ ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД


Банков филиал на ”Уникредит Булбанк” АД, гр. Павликени

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД


Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Долни Лом

Инсталации: Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации, БКТП 20/0,4 kV

Възложител: "Соларис - Здравка Вълкова" ЕТ и "Грийн - Параскева Георгиева" ЕТ


Магазин "Apart Fashion Bulgaria" в "Сердика Център", гр.София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД


Магазин "New Silhouette" в Хермес Парк, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: „Архитектурна група Казаков“ ЕООД


Еднофамилна жилищна сграда м. Драгалевци, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване

Възложител: Частно лице


Преустройство на жилищна сграда в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване и преоборудване на ТП

Възложител: "Вийом” ЕООД


Фотоволтаична електроцентрала, с. Белица, общ. Тутракан

Инсталации: Външно ел. захранване и МТТ 100 кVA 20/0,4 kV

Възложител: ET "Цветелин Петков"


Eднофамилна къща на два етажа с полуподземни гарaжи, р-н Панчарево, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ - АРХ" ООД