image

Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Голец

Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, УПИ 19, кв.144
  • Възложител:
    "ДЖОРДЖО КОМЕРС" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    07.2010