image

Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Долни Лом

Фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, УПИ IV-560, кв.33
  • Възложител:
    "Соларис - Здравка Вълкова" ЕТ и "Грийн - Параскева Георгиева" ЕТ
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации, БКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    04.2010