image

Търговски и рекламни материали

В продуктовата гама на Schletter се предлагат и конструкции за рекламни материали, които са изработени от лек метал и са приложими за изложения, за офиси и т.н. Фирмата изработва търговски щандове, етажно обзавеждане и оборудване за магазини, платформи, рекламно презентационни материали и т.н.