image

Кабели за контрол, управление и сигнализация

Кабели за видеонаблюдение:

1) UTP кабели – UTP представлява усукан по двойки кабел. Предназначен е за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване и със спектър на използваната честота до 100 MHz за категория 5 и до 125 MHz за категория 5е. Използва се при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи. Кабелът е с добра устойчивост на електромагнитни влияния.

 • U/UTP, Category 5e, 4P, 200 MHz, PVC
 • F/UTP, Category 5e, 4P, 200 MHz, PVC
 • U/UTP, Category 6, 4P, 450 MHz, PVC

2) FTP кабели – FTP представлява усукан по двойки кабел, с екран от ламинирано фолио. Използва се за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване и със спектър на използваната честота до 100 MHz за категория 5 и до 125 MHz за категория 5е. Кабелът се използва още и при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи, за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи. Този вид кабел е с висока устойчивост на електромагнитни влияния.

 • U/FTP, Category 6a, 4P, 650 MHz, LSZH
 • S/FTP, Category 7, 4P, 1000 MHz, LSZH

3) Коаксиален кабел – подходящ за влагане във високочестотна апаратура, контролно - измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи и информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.

4) RG6 – подходящ за влагане във високочестотна апаратура, контролно- измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи и информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.


Кабели за СОТ:

Алармени кабели - ELECTRO:

 • Алармен кабел Cu, 4 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 6 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 8 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 2 x 0.50 + 6 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 2 x 0.50 + 8 x 0.22 екраниран

Алармени кабели - производител ELAN s.r.l.:

 • Алармен кабел Cu, 4 x 0.22 неекраниран
 • Алармен кабел Cu, 6 x 0.22 неекраниран
 • Алармен кабел Cu, 8 x 0.22 неекраниран
 • Алармен кабел Cu, 4 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 6 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 8 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 10 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 2 x 0.50 + 6 x 0.22 екраниран
 • Алармен кабел Cu, 2 x 0.50 + 8 x 0.22 екраниран

Кабели за пожароизвестяване:

 • Кабел пожароустойчив LSZH, 2 x 1.00 TW , EN50200, 750V, екраниран
 • Кабел пожароустойчив LSZH, 2 x 0.50 TW , EN50200, 750V, екраниран