image

Инсталационни проводници

ПВ А2 (H07V –K)

Тези инсталационни проводници се използват за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

ПВВ МБ1

ПВВ МБ1 е инсталационен проводник с паралелно положени Cu-жила, който се използва за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации.