image

Силови кабели ниско напрежение

NYY

NYY е силов кабел, който се използва при изграждане на подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти, където не се очакват механични повреди. Подходящ е за пренос и разпределение на електроенергия при номинално напрежение U0 /U 0,6/1 kV.

СВТ

Силов кабел за ниско напрежение - използва за пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение U0 /U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. Предназначен е за неподвижно полагане на открито или в помещения, канали, тунели, шахти и изкопи. Когато има изисквания за устойчивост на светлинни лъчи и атмосферни влияния, кабелът се изпълнява като СВТ-с с обвивка, устойчива на тези въздействия.