image

Кабели за пренос на данни

Кабели за компютърни системи и системи за управление на процеси

UTP кабели

UTP кабели – UTP представлява усукан по двойки кабел. Предназначен е за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване и със спектър на използваната честота до 100 MHz за категория 5 и до 125 MHz за категория 5е. Използва се при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи. Кабелът е с добра устойчивост на електромагнитни влияния.

  • U/UTP, Category 5e, 4P, 200 MHz, PVC
  • F/UTP, Category 5e, 4P, 200 MHz, PVC
  • U/UTP, Category 6, 4P, 450 MHz, PVC

FTP кабели

FTP кабели – FTP представлява усукан по двойки кабел, с екран от ламинирано фолио. Използва се за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване и със спектър на използваната честота до 100 MHz за категория 5 и до 125 MHz за категория 5е. Кабелът се използва още и при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи, за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи. Този вид кабел е с висока устойчивост на електромагнитни влияния.

  • U/FTP, Category 6a, 4P, 650 MHz, LSZH
  • S/FTP, Category 7, 4P, 1000 MHz, LSZH