image

Проводници за битови електрически уреди и апарати

H03VV-F (ШВПЛ) и H05VV-F (ШВПС)

Проводници с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила. Предназначени са за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа и за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.