image

Вилични гребени

  10 mm2

 • Виличен гребен 1P IZ10/1F/58
 • 1P, 10 mm2, 1.04m, 58 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 110010158

 • Виличен гребен 2P IZ10/2F/56
 • 2P, 10 mm2, 1.012m, 56 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 110020156

 • Виличен гребен 3P IZ10/3F/57
 • 3P, 10 mm2, 1.027m, 57 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 110030157

  16 mm2

 • Виличен гребен 1P IZ16/1F/57
 • 1P, 16 mm2, 1.027m, 57 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 116010357

 • Виличен гребен 2P IZ16/2F/56
 • 2P, 16 mm2, 1.012m, 56 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 116020156

 • Виличен гребен 3P IZ16/3F/57
 • 3P, 16 mm2, 1.027m, 57 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 116030157

 • Виличен гребен 4P IZ16/4F/56
 • 4P, 16 mm2, 1,012m, 56 модула, разст. на модулите: 17,8 mm

  Ref. 116040156