image

Датчик за движение DT820

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Два режима на работа - AND/BLIND
  • Изключване на светодиодите
  • WALK TEST за настройка
  • Френелова леща с 18 сегмента и 4 нива
  • Обхват от 90 градуса до 12 м
  • В датчика има вградени резистори за балансиране на линията
  • Монтира се под ъгъл или в изправено положение на стената - включена стойка в комплекта
  • Възможност за завъртане до 90 градуса по хоризонтала и 30 градуса по вертикала

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%
Максимална консумация 40 mA
Консумация в режим на готовност 20 mA
Честота 10,525 GHz
Напрегнатост на полето RFI 0.1/500 MHz 3 V/m
Релеен изход 24V/100mA
Tампер ключ 30V/100mA
Задържане на алармения сигнал 3 сек
Работна температура от +5оС до + 55оС
Клас на защита IP 5х
Влажност на работната среда 95%

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II
Dе Tеch S.R.L. декларира, че датчикът за движение DT820 е в съответствие на съществуващите изисквания и другите приложими разпоредби на Европейска дирекция R&TTE 1999/5/CE.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на производителя е 5 години и е валидна за производствени дефекти и неизправности.

Изтегли техническа информация DT820