image

Датчик за движение GateWatch

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Монтажна височина - до 4 м
  • Регулиране на микровълновия поток
  • Избор на чувствителността
  • Работна честота 10.525 GHz
  • Защита от трептене (луминисцентни осветители)
  • LED индикация
  • Запечатана оптика
  • Обхват от 140 градуса х 15 градуса на разстояние от 4 м
  • 13 крайни резистора за балансиране на линията

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%
Максимална консумация 40 mA
Честота 10.525 GHz
Напрегнатост на полето RFI 0.1 / 500 MHz 3 V/m
Задържане на алармения сигнал 3 сек
Работна температура от -5оС до + 55оС
Клас на защита IP 5х
Влажност на работната среда 95%

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II
Dе Tеch S.R.L. декларира, че датчикът за движение GateWatch е в съответствие на съществуващите изисквания и другите приложими разпоредби на Европейска дирекция R&TTE 1999/5/CE.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на производителя е 5 години и е валидна за производствени дефекти и неизправности.

Изтегли техническа информация GateWatch