image

Датчик за движение De Fence

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Детектор тип завеса с висока степен на сигурност
  • Предназначен за външен монтаж
  • SmartMask патентована антимаск функция
  • Две нива на чувствителност
  • 16 крайни резистора, избираеми за двоен/троен баланс на линията
  • Регулиране на MW поле между 6 и 12 м
  • Височина на монтаж до 3 м
  • Автоматично подтискане на колизии от друг MW източник
  • Режим за защита от домашни любимци
  • LED OFF и включен режим SET

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранващо напрежение 12 Volt +/-30%
Максимална консумация 70 mA
Консумация в режим на готовност 60 mA
Честота 24.1 GHz
Напрегнатост на полето RFI 0.1 / 500 MHz 3 V/m
Релеен изход 24V/100mA
Tампер ключ 30V/100mA
Изход за антимаскиране Да
Задържане на алармения сигнал 3 сек
Работна температура от -10оС до + 55оС
Клас на защита IP 54
Влажност на работната среда 95%
MTBF 98803 часа

НОРМИ, СТАНДАРТИ, ДЕКЛАРАЦИИ:

Датчикът отговаря на EN 50131-2 4GRADE 2 CLASS II
Dе Tеch S.R.L. декларира, че датчикът за движение De Fence е в съответствие на съществуващите изисквания и другите приложими разпоредби на Европейска дирекция R&TTE 1999/5/CE.

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на производителя е 5 години и е валидна за производствени дефекти и неизправности.

Изтегли техническа информация DeFence