image

Конектори

  Изолирани конектори за връзка проводник към устройство SR

  Изолираните конектори SR са предназначени за връзка на Cu и Al кабели към устройства.

  SR улесняват прикрепянето на проводниците към прекъсвачи и други устройства, като намаляват броя на връзките.

  В зависимост от размера на проводниците, броят на връзките и тяхното разположение, конекторите се предлагат с различно разположение на щифта.

  Металните повърхности и затягащите винтове на SR са изработени от калай и алуминий, а изолационните части - от полиамид, неподдържащ горенето.

  Конекторите са с IP20.

  Конекторите SR M са с възможност за измерване.

  Конекторите SR SB са с плоски щифтове, за винт.

  Конекторите SR RB са с кръгъл щифт.

 • SR 50
 • MAC1055A10 SR50L Изолиран конектор за връзка проводник към устройство, лявостоящ 1xAl/Cu 6-50мм2 690V, 100/160A

  MAC1050A10 SR50 Изолиран конектор за връзка проводник към устройство 1xAl/Cu 6-50мм2 690V, 100/160A

  MAC1054A10 SR50R Изолиран конектор за връзка проводник към устройство, дясностоящ 1xAl/Cu 6-50мм2 690V, 100/160A

 • SR 50M
 • MAC1053A10 SR50ML Изолиран конектор за връзка проводник към устройство с възможност за измерване, лявостоящ 1xAl/Cu 6-50мм2 690V, 100/160А

  MAC1051A10 SR50M Изолиран конектор за връзка проводник към устройство с възможност за измерване 1xAl/Cu 6-50мм2 690V, 100/160A

  MAC1052A10 SR50MR Изолиран конектор за връзка проводник към устройство с възможност за измерване, дясностоящ 1xAl/Cu 6-50мм2 690V, 100/160А

 • SR 2x50RB
 • MAC2050A10 SR2+50RB Изолиран конектор за връзка проводник към устройство 2xAl/Cu 6-50мм2 690V, 250/320A

 • SR 95
 • MAC9506A10 SR95L Изолиран конектор за връзка проводник към устройство, лявостоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

  MAC9500A10 SR95 Изолиран конектор за връзка проводник към устройство 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

  MAC9507A10 SR95R Изолиран конектор за връзка проводник към устройство, дясностоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

 • SR 95M
 • MAC9508A10 SR95ML Изолиран конектор за връзка проводник към устройство с възможност за измерване, лявостоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230А

  MAC9501A10 SR95M Изолиран конектор за връзка проводник към устройство с възможност за измерване 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

  MAC9509A10 SR95MR Изолиран конектор за връзка проводник към устройство с възможност за измерване, дясностоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230А

 • SR 95SB
 • MAC9505A10 SR95SB Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (плосък, за винт) 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

 • SR 95SBM
 • MAC9503A10 SR95SBM Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (плосък, за винт) с възможност за измерване 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

 • SR 95RB
 • MAC9510A10 SR95RBL Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (кръгъл), лявостоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

  MAC9504A10 SR95RB Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (кръгъл) 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

  MAC9511A10 SR95RBR Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (кръгъл), дясностоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

 • SR 95RBM
 • MAC9513A10 SR95BML Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (кръгъл) с възможност за измерване, лявостоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230А

  MAC9502A10 SR95RBM Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (кръгъл) с възможност за измерване 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230A

  MAC9512A10 SR95BMR Изолиран конектор за връзка проводник към устройство (кръгъл) с възможност за измерване, дясностоящ 1xAl/Cu 16-95мм2 690V, 180/230А

  Конектори за връзка кабел/кабел или кабел/устройство OL

  Конекторите OL са предназначени за връзка кабел/кабел или кабел/устройство.

  Могат да се използват за връзка на проводници/кабели със сечения от 6 мм2 до 2x300 мм2.

  Използват се с един или с два кабела.

  Конекторите са изработени то: неръждаема стомана (стягаща/клемна част); мед (мост/връзка) и стомана (винт).

  При инсталацията на конекторите OL не са необходими специални инструменти.

  Конекторите OL са с отвор на щифта.

  Конекторите OL T - нямат отвор на щифта.

 • OL 70
 • MAJ1070E10 OL70 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x6-70мм2, м-ж С ВИНТ, H 30мм, 690V, 270/270A

  MAJ1071E10 OL70M Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x6-70мм2, м-ж С ВИНТ, H 23мм, 690V, 270/270A

  MAJ1072E10 OL70T Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x6-70мм2, м-ж БЕЗ ВИНТ, H 30мм, 690V, 270/270A

 • OL 95
 • MAJ1095E10 OL95 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x25-95мм2, м-ж С ВИНТ, H 33мм, 690V, 320/320A

  MAJ1096E10 OL95 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x25-95мм2, м-ж БЕЗ ВИНТ, H 33мм, 690V, 320/320A

 • OL 150
 • MAJ1150E10 OL150 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x25-150мм2, м-ж С ВИНТ, H 38мм, 690V, 230/285A

  MAJ2150E10 OL150-2 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 2x50-150мм2, м-ж С ВИНТ, H 64мм, 690V, 455/579A

 • OL 185
 • MAJ1185E10 OL185 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x95-185мм2, м-ж С ВИНТ, H 40мм, 690V, 400/400A

 • OL 240
 • MAJ1240E10 OL240M Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x95-240мм2, м-ж С ВИНТ, H 40мм, 690V, 400/400A

  MAJ2240E10 OL240-2 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 2x95-240мм2, м-ж С ВИНТ, H 78мм, 690V, 631/806A

 • OL 300
 • MAJ1300E10 OL300 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 1x185-300мм2, м-ж С ВИНТ, H 52мм, 690V, 560/560A

  MAJ2300E10 OL300-2 Конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство Al/Cu 2x185-300мм2, м-ж С ВИНТ, H 91мм, 690V, 800/800A

  Изолирани универсални конектори OLI

  Изолираните универсални конектори OLI са предназначени за свързване на Cu и Al проводници със сечения между 6 и 300 мм2.

  Конекторите са предназначени за връзка между Cu и Al кабели с гъвкави медни шини или кабели с кабелни обувки.

  Отделните елементи на конектора са изработени от: неръждаема стомана (скоба), мед (мост/ връзка), стомана (винт) и пластмаса (обвивка/ изолация).

  IP на OLI е 20.

 • OLI 95
 • MAJ1095S10 OLI95 Изолиран универсален конектор Al/Cu 1х25-95мм2 IP20, 690V, 320A

 • OLI 185
 • MAJ1185S10 OLI185 Изолиран универсален конектор Al/Cu 1х95-185мм2 IP20, 690V, 400A

 • OLI 300
 • MAJ1300S10 OLI300 Изолиран универсален конектор Al/Cu 1х185-300мм2 IP20, 690V, 560A

  Универсални конектори за връзка кабел/кабел или кабел/устройство OT

  Универсалните клеми OT са неизолирани и са предназчанчени за връзка Cu или Al проводници към други проводниици и Cu шини или към устройства.

  Конекторите могат да свързват един или два проводника.

  Конекторите и затягащите винтове са изработени от специална Al сплад и подложени на галванизация с Sn (калай).

  Контактната повърхност на винтовете е покрита с контактна паста за по-добра проводимост.

  Контактната повърхност е покрита с жлебове, които предотвратяват изплъзването на кабела.

 • OT 50
 • MAC1050E10 OT50 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 1xAl/Cu 1,5-50мм2, 690V, 145/160A

 • OT 95
 • MAC1095E10 OT95 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 1xAl/Cu 6-95мм2, 690V, 220/245A

 • OT 120
 • MAC1120E10 OT120 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 1xAl/Cu 16-120мм2, 690V, 230/280A

  MAC2120E10 OT120-2 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 2xAl/Cu 25-120мм2, 690V, 380/400A

 • OT 150
 • MAC1150E10 OT150 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 1xAl/Cu 25-150мм2, 690V, 290/320A

 • OT 240
 • MAC1240E10 OT240 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 1xAl/Cu 35-240мм2, 690V, 380/425A

  MAC2240E10 OT240-2 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 2xAl/Cu 70-240мм2, 690V, 630/580A

 • OT 300
 • MAC1300E10 OT300 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 1xAl/Cu 95-300мм2, 690V, 420/490A

  Конектор Al/Cu OT-PEN

  OT-C конектора (PEN) може да се раздели на TN-S (PE+N).

  Елементите на конектора са изработени от Al и са калайдисани.

  Конекторите OT-PEN са предназначени за употреба с Cu и Al проводници.

  Конекторите се закрепят посредством винтове.

 • OT-PEN 50
 • MAB3050S10 OT-PEN50 Конектор Al/Cu 1,5-50мм2 (Клема за разделяне на TN-C и TN-S), 690V

 • OT-PEN 95
 • MAB3095S10 OT-PEN95 Конектор Al/Cu 6-95мм2 (Клема за разделяне на TN-C и TN-S), 690V

 • OT-PEN 120
 • MAB3120S10 OT-PEN120 Конектор Al/Cu 16-120мм2 (Клема за разделяне на TN-C и TN-S), 690V

 • OT-PEN 150
 • MAB3150S10 OT-PEN150 Конектор Al/Cu 25-150мм2 (Клема за разделяне на TN-C и TN-S), 690V

 • OT-PEN 240
 • MAB3240S10 OT-PEN240 Конектор Al/Cu 35-240мм2 (Клема за разделяне на TN-C и TN-S), 690V

  Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство OTH

  Униоверсалните конектори OTH са неизолирани.

  Предназначени са за свързване на Cu и Al проводници към устройства.

  Конекторите могат да свързват три или четири проводника до 240 мм2.

  OTH са малки на размери и лесни за инсталация.

 • OTH 240-3
 • MAC3240A14 OTH240-3 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 3xAl/Cu 85-240мм2 800A

 • OTH 240-4
 • MAC4240A14 OTH240-4 Универсален конектор за връзка кабел/кабел или кабел/устройство 4xAl/Cu 85-240мм2 1250A